Czym jest zdolność kredytowa?

Starając się o kredyt, czy to hipoteczny, czy gotówkowy z pewnością zostaniemy prześwietleni pod kątem naszej zdolności kredytowej. Czym ona jest? Jakie czynniki na nią wpływają? Jak możemy w prosty sposób zwiększyć zdolność kredytową? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Zdolność kredytowa – co to jest?

Zdolność kredytowa to inaczej nasza możliwość spłaty zobowiązania wraz z naliczonymi odsetkami w przewidzianym do tego czasie. Innymi słowy, bank sprawdza, czy w każdym miesiącu po rozliczeniu obecnych zobowiązań i pokryciu niezbędnych wydatków, pozostaną nam środki na spłatę kredytu. Im wyższą zdolnością kredytową możemy się pochwalić, tym łatwiej będzie nam uzyskać kredyt czy pożyczkę. Jeśli natomiast nasza zdolność kredytowa jest niższa, o pożyczkę będzie dużo trudniej.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Skoro wiemy już, że zdolność kredytowa jest jednym z kluczowych warunków przesądzających o tym, czy otrzymamy pożyczkę, warto poznać, jakie czynniki na nią wpływają. Ogólnie rzecz biorąc, możemy je podzielić na aspekty ilościowe i jakościowe. Do tych pierwszych należą przede wszystkim:
– wysokość dochodów, ich systematyczność i źródło,
– miesięczne wydatki,
– obecne zadłużenie (inne zobowiązania, w tym karty kredytowe).
Pod względem jakościowym bank zwraca uwagę na takie cechy jak wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, status majątkowy i mieszkaniowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód czy zajmowane stanowisko.
Warto pamiętać, że na naszą zdolność kredytową wpływa również kwota kredytu, o jaką wnioskujemy, okres kredytowania oraz schemat spłaty rat (równe czy malejące).

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Brak zdolności kredytowej nie przekreśla naszych szans na uzyskanie kredytu. Każdy z nas może podjąć kilka kroków, które zwiększą naszą zdolność kredytową.
Po pierwsze, jeśli nasza zdolność kredytowa jest niewystarczająca, zastanówmy się nad zmniejszeniem kwoty, o jaką się staramy. Innym rozwiązaniem będzie utrzymanie wysokości kwoty pożyczki, ale wydłużenie okresu jej spłaty. Bardzo często wystarczy również zlikwidować posiadane przez nas karty kredytowe lub zmniejszyć posiadany na nich limit. Pamiętajmy, że nawet jeśli na co dzień nie korzystamy z karty kredytowej, bank udzielający nam kredytu traktuje ją jako potencjalne obciążenie, które zmniejsza naszą zdolność kredytową. Co nie zmienia faktu, że większość banków będzie starała się sprzedać nam własną kartę kredytową, jako dodatek do większości kredytów hipotecznych.

Świetnym sposobem na zwiększenie zdolności kredytowej jest wstrzymanie się z zaciąganiem nowego kredytu, do czasu spłacenia aktualnych zobowiązań. Mimo wszystko pamiętajmy, że kwota kredytu nie może zbytnio nadwyrężać domowego budżetu, gdyż w przypadku nawet przejściowych problemów z płynnością finansową, możemy znaleźć się w dużych tarapatach.