Czym jest program 500 plus?

Program „500+”, a właściwie „Rodzina 500 plus”, ponieważ tak brzmi jego pełna nazwa, w założeniu jest programem prorodzinnym i prodemograficznym. Został wprowadzony w celu m.in. poprawy dzietności polski rodzin. Program polega na udzielaniu rodzinom świadczenia w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochód, jaki wykazuje dana rodzina.
Program ruszył w kwietniu 2016 roku, kiedy to nastąpiła wypłata pierwszych świadczeń. Koszt programu do końca 2016 roku przekroczył 17 mld zł, a pieniądze dotarły do 2,78 mln rodzin i objął 3,8 mln dzieci.

Kto może skorzystać z programu „Rodzina 500 plus”?

Z programu 500+ mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, zarówno biologicznego, jak i adoptowanego, którzy posiadają dwoje lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia, bez względu na osiągane dochody.
Z kolei rodziny, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza określonego progu dochodowego, mogą liczyć na wypłatę świadczenia również na pierwsze dziecko. Od początku programu kryterium dochodowe, które upoważnia do pobrania świadczenia na każde dziecko poniżej 18 roku życia, a nie tylko na drugie i kolejne, wynosi 800 zł, a jeśli dziecko jest niepełnosprawne, to 1200 zł na jednego członka rodziny.
W przypadku starszych dzieci, powyżej 18 roku życia, świadczenie 500+ nie obowiązuje, choć wlicza się je do gospodarstwa domowego przy obliczaniu dochodu na członka rodziny.
Co ważne, z programu „Rodzina 500+” mogą także skorzystać rodziny, w których jedno z rodziców pracuje za granicą.

Warunki otrzymania świadczenia

Pieniądze w ramach programu „Rodzina 500+” przysługują na każde drugie lub kolejne dziecko, które ma mniej niż 18 lat, bez względu na dochody rodziny. Poza tym o wypłatę świadczenia można starać się również na pierwsze dziecko, o ile dochód na jednego członka rodziny nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Jak otrzymać świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus”?

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Wniosek można również przesłać pocztą lub za pośrednictwem Internetu poprzez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany. Rodziny, które starają się o uzyskanie świadczenia na pierwsze dziecko lub jedynaka, muszą do wniosku dodatkowo dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziny.

Składanie wniosków o wypłatę świadczenia „500+” w latach 2018/2019 rozpoczęło się 1 lipca 2018. W przypadku wniosków złożonych do końca sierpnia 2018 roku pieniądze trafią do rodzin do końca października. Jeśli złożymy wniosek we wrześniu, uzyskamy pieniądze do końca listopada, z wyrównaniem za październik, a jeśli złożymy wniosek do końca października, to pieniądze otrzymamy do końca grudnia, z wyrównaniem za październik i listopad.
W przypadku wniosków złożonych w listopadzie i później świadczenie zacznie trafiać do rodzin od miesiąca złożenia, ale bez wyrównania za poprzednie miesiące.