Jak kupić wymarzone mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Zakup mieszkania lub domu z kredytem hipotecznym to złożony proces, który na każdym etapie wymaga dokładnej analizy i dobrego przygotowania. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, jak krok po kroku stać się właściciel własnych czterech kątów z pomocą kredytu hipotecznego.

1. Oszacowanie zdolności kredytowej

Na początek warto zastanowić się, jaką kwotę możemy przeznaczyć na comiesięczną ratę kredytu, jak długo chcemy go spłacać oraz jaka będzie wysokość wkładu własnego. Na tej podstawie możemy zorientować się, na jaki kredyt, a zatem, na jakie mieszkanie możemy sobie pozwolić. Banki obliczają ocenę zdolności kredytowej na podstawie wielu czynników jak wysokość dochodów, wiek kredytobiorcy i wiele innych.

2. Poszukiwanie wymarzonego domu lub mieszkania

Na tym etapie nie należy się śpieszyć, a przede wszystkim warto negocjować cenę zaproponowaną przez dewelopera czy obecnych właścicieli mieszkania.

3. Wybór oferty kredytu hipotecznego

Dokładnie przeanalizujmy oferty poszczególnych banków, zwracając uwagę nie tylko na oprocentowanie, ale i wysokość prowizji, opłat za uruchomienie kredytu, konieczności zakupu dodatkowego ubezpieczenia czy dodatkowych produktów bankowych.

4. Kompletowanie dokumentów

Żaden bank nie udzieli nam kredytu, dopóki nie dostarczymy mu teczki pełnej niezbędnych dokumentów, w tym:

  • dowodu osobistego,
  • drugiego dowodu tożsamości (prawo jazdy, paszport),
  • w przypadku małżeństw posiadających rozdzielność majątkową – dokumentów potwierdzający ten stan,
  • orzeczenia sądu w przypadku małżeństw w separacji bądź po rozwodzie,
  • zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach,
  • wyciągu z konta bankowego za ostatnie 6 lub 12 miesięcy,
  • deklaracji PIT37,
  • umowę o pracę lub świadectwa pracy.

5. Podpisanie umowy przedwstępnej lub deweloperskiej

Umowa przedwstępna polega na zobowiązaniu się obu stron do zawarcia umowy w przyszłości. Ma na celu zabezpieczenie interesów zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Koniecznie zadbajmy, aby znalazła się w niej cena sprzedaży naszej wymarzonej nieruchomości. Przy zawieraniu umowy przedwstępnej zazwyczaj wnosi opłatę w formie zaliczki lub zadatku.

6. Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny do banku

Na tym etapie nie pozostaje nam nic innego, jak złożyć wniosek i wszystkie wymagane dokumenty do banku i czekać na decyzję. Bank ma 21 dni na wydanie decyzji kredytowej, ale często można otrzymać ją już po mniej więcej tygodniu.

7. Wydanie projektu umowy kredytowej

Jeśli bank pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek o kredyt hipoteczny, zostanie nam wydany projekt umowy kredytowej, z którą musimy się dokładnie zapoznać. Jeśli mamy jakieś wątpliwości lub coś jest dla nas niezrozumiałe, jest to ostatni moment, aby się o wszystko dopytać i doprecyzować.

8. Podpisanie umowy kredytowej

Jeśli wszystkie zapisy umowy są dla nas jasne, możemy podpisać umowę kredytową.

9. Zawarcie umowy przeniesienia własności

Na tym etapie podpisujemy umowę, na mocy której stajemy się właścicielami nieruchomości.

10. Uruchomienie kredytu

Ostatnim krokiem jest uruchomienie kredytu przez bank, czyli przelanie pieniędzy na konto poprzedniego właściciela mieszkania lub developera.

Czym jest program 500 plus?

Program „500+”, a właściwie „Rodzina 500 plus”, ponieważ tak brzmi jego pełna nazwa, w założeniu jest programem prorodzinnym i prodemograficznym. Został wprowadzony w celu m.in. poprawy dzietności polski rodzin. Program polega na udzielaniu rodzinom świadczenia w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochód, jaki wykazuje dana rodzina.
Program ruszył w kwietniu 2016 roku, kiedy to nastąpiła wypłata pierwszych świadczeń. Koszt programu do końca 2016 roku przekroczył 17 mld zł, a pieniądze dotarły do 2,78 mln rodzin i objął 3,8 mln dzieci.

Kto może skorzystać z programu „Rodzina 500 plus”?

Z programu 500+ mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, zarówno biologicznego, jak i adoptowanego, którzy posiadają dwoje lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia, bez względu na osiągane dochody.
Z kolei rodziny, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza określonego progu dochodowego, mogą liczyć na wypłatę świadczenia również na pierwsze dziecko. Od początku programu kryterium dochodowe, które upoważnia do pobrania świadczenia na każde dziecko poniżej 18 roku życia, a nie tylko na drugie i kolejne, wynosi 800 zł, a jeśli dziecko jest niepełnosprawne, to 1200 zł na jednego członka rodziny.
W przypadku starszych dzieci, powyżej 18 roku życia, świadczenie 500+ nie obowiązuje, choć wlicza się je do gospodarstwa domowego przy obliczaniu dochodu na członka rodziny.
Co ważne, z programu „Rodzina 500+” mogą także skorzystać rodziny, w których jedno z rodziców pracuje za granicą.

Warunki otrzymania świadczenia

Pieniądze w ramach programu „Rodzina 500+” przysługują na każde drugie lub kolejne dziecko, które ma mniej niż 18 lat, bez względu na dochody rodziny. Poza tym o wypłatę świadczenia można starać się również na pierwsze dziecko, o ile dochód na jednego członka rodziny nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Jak otrzymać świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus”?

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Wniosek można również przesłać pocztą lub za pośrednictwem Internetu poprzez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany. Rodziny, które starają się o uzyskanie świadczenia na pierwsze dziecko lub jedynaka, muszą do wniosku dodatkowo dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziny.

Składanie wniosków o wypłatę świadczenia „500+” w latach 2018/2019 rozpoczęło się 1 lipca 2018. W przypadku wniosków złożonych do końca sierpnia 2018 roku pieniądze trafią do rodzin do końca października. Jeśli złożymy wniosek we wrześniu, uzyskamy pieniądze do końca listopada, z wyrównaniem za październik, a jeśli złożymy wniosek do końca października, to pieniądze otrzymamy do końca grudnia, z wyrównaniem za październik i listopad.
W przypadku wniosków złożonych w listopadzie i później świadczenie zacznie trafiać do rodzin od miesiąca złożenia, ale bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Czym się kierować podczas brania kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny oferowany jest właściwie w każdym banku. Jak zatem wybrać najlepszą ofertę? Na jakie czynniki zwracać uwagę przy wyborze kredytu hipotecznego? O tym piszemy w poniższym artykule.

Wysokość raty

Większość osób zaciągając kredyt hipoteczny, zwraca uwagę na maksymalną kwotę, jaką mogą uzyskać w danym banku. Jednak o wiele lepszym rozwiązaniem jest obliczenie w pierwszej kolejności maksymalnej raty kredytu, którą co miesiąc udźwignie nasz domowy budżet. Dopiero wówczas możemy w pełni oszacować naszą zdolność kredytową i podjąć decyzję, na jaki okres chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Okres spłaty

Najpopularniejsze kredyt hipoteczne to te zaciągnę na 15-30 lat, choć bez trudu skrócimy ten okres o kilka lat, a w niektórych przypadkach wydłużmy nawet do 40. Im dłuższy okres spłaty, tym mniejsza comiesięczna rata, ale wyższa kwota, którą w sumie oddajemy bankowi. Z kolei krótszy okres spłaty kredytu oznacza mniejsze ryzyko w związku ze zmianą stóp procentowych.

Wkład własny

Obecnie wkład własny musi stanowić co najmniej 20% wartości nieruchomości, choć w niektórych przypadkach można go zmniejszyć do 10%, pod warunkiem wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Z drugiej strony, w zależności od naszej zdolności kredytowej bank może zażądać wkładu własnego na poziomie 30, a nawet 40%.

Produkty dodatkowe

Często do kredytu hipotecznego bank dodaje dodatkowe produkty finansowe, takie jak konta w danym banku, karta kredytowa, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie nieruchomości itd. Porównując poszczególne oferty poszczególnych banków, warto zwrócić uwagę na te aspekty, które nie zawsze są korzystne.

Możliwość nadpłaty kredytu

Możliwość nadpłacania kredytu zmniejsza jego całkowity koszt. Każda rata kredytu składa się z części kapitałowej (czyli kredytu) i odsetkowej. Nadpłacając kredyt, spłacamy tylko część kapitałową, przez co z czasem odsetki stają się coraz mniejsze. Mimo iż początkowo tego nie widać, to w przypadku kredytów wieloletnich z czasem czuć wyraźną różnicę, która pozwala skrócić okres kredytowania nawet o kilka lat i pozwala nam zaoszczędzić sporo pieniędzy. Banki nie lubią, gdy ich klienci nadpłacają kredyt, ponieważ ich celem jest zarabianie właśnie na odsetkach. Z tego względu niektóre banki utrudniają, jak mogą nadpłacanie kredytu hipotecznego. Niektóre w ogóle na to nie pozwalają, w innych jest taka możliwość, ale dopiero po kilku latach. Kolejne wprawdzie pozwalają na nadpłatę kredytu już od pierwszej raty, ale każą sobie za to płacić dodatkową prowizję.

Waluta

Kiedyś kredytobiorcy mogli wybierać, czy wziąć kredyt w złotówkach, czy w obcej walucie. Dziś przepisy są jednoznaczne. Kredyt dostajemy w walucie, w której dostajemy wynagrodzenie lub posiadamy przeważającą część naszych oszczędności.

Czynników, które wpływają na atrakcyjność poszczególnych ofert kredytowych, jest całe mnóstwo. W przypadku kredytów hipotecznych warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą kredytowym, który przeprowadzi nas przez bankowe procedury i wyjaśni wszelkie niejasności.

Czym jest zdolność kredytowa?

Starając się o kredyt, czy to hipoteczny, czy gotówkowy z pewnością zostaniemy prześwietleni pod kątem naszej zdolności kredytowej. Czym ona jest? Jakie czynniki na nią wpływają? Jak możemy w prosty sposób zwiększyć zdolność kredytową? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Zdolność kredytowa – co to jest?

Zdolność kredytowa to inaczej nasza możliwość spłaty zobowiązania wraz z naliczonymi odsetkami w przewidzianym do tego czasie. Innymi słowy, bank sprawdza, czy w każdym miesiącu po rozliczeniu obecnych zobowiązań i pokryciu niezbędnych wydatków, pozostaną nam środki na spłatę kredytu. Im wyższą zdolnością kredytową możemy się pochwalić, tym łatwiej będzie nam uzyskać kredyt czy pożyczkę. Jeśli natomiast nasza zdolność kredytowa jest niższa, o pożyczkę będzie dużo trudniej.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Skoro wiemy już, że zdolność kredytowa jest jednym z kluczowych warunków przesądzających o tym, czy otrzymamy pożyczkę, warto poznać, jakie czynniki na nią wpływają. Ogólnie rzecz biorąc, możemy je podzielić na aspekty ilościowe i jakościowe. Do tych pierwszych należą przede wszystkim:
– wysokość dochodów, ich systematyczność i źródło,
– miesięczne wydatki,
– obecne zadłużenie (inne zobowiązania, w tym karty kredytowe).
Pod względem jakościowym bank zwraca uwagę na takie cechy jak wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, status majątkowy i mieszkaniowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód czy zajmowane stanowisko.
Warto pamiętać, że na naszą zdolność kredytową wpływa również kwota kredytu, o jaką wnioskujemy, okres kredytowania oraz schemat spłaty rat (równe czy malejące).

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Brak zdolności kredytowej nie przekreśla naszych szans na uzyskanie kredytu. Każdy z nas może podjąć kilka kroków, które zwiększą naszą zdolność kredytową.
Po pierwsze, jeśli nasza zdolność kredytowa jest niewystarczająca, zastanówmy się nad zmniejszeniem kwoty, o jaką się staramy. Innym rozwiązaniem będzie utrzymanie wysokości kwoty pożyczki, ale wydłużenie okresu jej spłaty. Bardzo często wystarczy również zlikwidować posiadane przez nas karty kredytowe lub zmniejszyć posiadany na nich limit. Pamiętajmy, że nawet jeśli na co dzień nie korzystamy z karty kredytowej, bank udzielający nam kredytu traktuje ją jako potencjalne obciążenie, które zmniejsza naszą zdolność kredytową. Co nie zmienia faktu, że większość banków będzie starała się sprzedać nam własną kartę kredytową, jako dodatek do większości kredytów hipotecznych.

Świetnym sposobem na zwiększenie zdolności kredytowej jest wstrzymanie się z zaciąganiem nowego kredytu, do czasu spłacenia aktualnych zobowiązań. Mimo wszystko pamiętajmy, że kwota kredytu nie może zbytnio nadwyrężać domowego budżetu, gdyż w przypadku nawet przejściowych problemów z płynnością finansową, możemy znaleźć się w dużych tarapatach.

Czy opłaca się wziąć kredyt w obcej walucie?

Jeszcze kilka lat temu, niemalże każdy mógł uzyskać kredyt w dowolnej walucie. Szczególną popularnością cieszyły się kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, jednak uwolnienie tej waluty przez Bank Centralny Szwajcarii doprowadziło do zawirowań na rynku finansowym, które odczuwamy do dziś.

Kredyt w obcej walucie nie dla zarabiających w złotówkach

Obecnie o kredyt w obcej walucie mogą, a właściwie muszą, wnioskować tylko osoby dostające w niej wynagrodzenie lub posiadające przeważającą część oszczędności. Wynika to z tzw. Rekomendacji S wystosowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z nią bank może przyznawać kredyty tylko i wyłącznie w walucie, w której dany kredytobiorca uzyskuje przychody. Oznacza to, że Polacy, dostający wynagrodzenie w złotówkach, mogą dostać kredyt tylko w tej walucie.

Zalety kredytów walutowych

Oprocentowanie kredytu zależy m.in. od referencyjnej stopy bazowej. Czynnik ten odnosi się do poziomu stóp procentowych, po jakich banki pożyczają pieniądze między sobą. Jeśli zaciągamy kredyt w złotówkach, jego oprocentowanie zależy od WIBOR-u, czyli stawki oprocentowania kredytów pomiędzy bankami na polskim rynku. W przypadku kredytów we frankach szwajcarskich i dolarach amerykańskich oprocentowanie zależy od LIBOR-u, a kredyt w euro liczony jest na podstawie EURIBOR-u, czyli od stóp procentowych, po jakich banki pożyczają pieniądze na arenie międzynarodowej. Poza tym, oprocentowanie kredytu w złotówkach zależy również od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.
W rezultacie kredyty w walucie były dużo niższe niż kredyty złotówkowe, gdy LIBOR lub EURIBOR były niższe od WIBOR-u. Z tego względu kredyty walutowe cieszyły się sporą popularnością, dopóki nie wprowadzono Rekomendacji S.

Wady kredytów walutowych

Decydując się na zaciągnięcie kredytu w obcej walucie, trzeba zdawać sobie sprawę, że wiąże się on z ryzykiem kursowym. Obecnie kredytobiorcy zarabiający w złotówkach nie mogą starać się o kredyt w innej walucie. Jednak osoby uzyskujące dochody np. w euro nie mają innej możliwości, jak wziąć kredyt właśnie w tej walucie.
Problem polega na tym, że banki i tak się do tego nie kwapią. Oznacza to, że osoba zarabiająca w euro mimo posiadania dobrej zdolności kredytowej, może mieć spory problem z uzyskaniem jakiegokolwiek kredytu, w porównaniu z osobą, zarabiającą w złotówkach, która ma o wiele gorszą zdolność. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, że banki nie chcą już dawać kredytów w walucie i obecnie osoby zarabiające w euro mogą skorzystać z oferty tylko 2 banków: Alior Bank oraz Pekao. Do tego żadna z nich nie jest zbyt atrakcyjna, w porównaniu do oferty kredytów złotówkowych.

Obecnie uzyskanie kredytu w obcej walucie przez osobę zarabiająca i posiadającą oszczędności w złotówkach jest właściwie niemożliwe. Z drugiej strony Polacy zarabiający w euro nie mogą skorzystać z kredytów w złotówkach, a oferty kredytów walutowych wypadają mniej korzystanie w porównaniu z kredytami złotówkowymi.

Raty malejące czy równe – porównanie systemów spłaty kredytów hipotecznych

Czym kierujesz się, wybierając kredyt hipoteczny? Zapewne patrzysz na oprocentowanie, prowizje, koszty dodatkowe oraz wysokość wpłaty własnej i comiesięcznej raty. Jednak niewiele osób poświęca czas na analizę schematu spłaty kredytu, czyli wybór pomiędzy równymi a malejącymi ratami. To spory błąd, gdyż jak twierdzą eksperci, w przypadku rat malejących spłacamy o około 15-20% mniej odsetek, a ponadto zabezpieczamy się przed podwyżkami stóp procentowych.

Schematy spłacania

Decydując się na kredyt hipoteczny mamy do wyboru różne schematy spłacania rat. W przypadku równych rat przez cały okres kredytowania oddajemy bankowi taką samą kwotę, o ile nie zmieniają się stopy procentowe. Z kolej przy malejących ratach, z każdym miesiącem zwracamy bankowi nieco mniejszą kwotę, choć początkowe raty są wyższe niż w przypadku równego schematu spłaty. Ponadto przy ratach malejących, w razie niekorzystnych zmian stóp procentowych, raty wprawdzie nie będą dalej maleć, ale przynajmniej nie wzrosną, jak miałoby to miejsce w przypadku rat równych.

Co składa się na ratę kredytu?

Aby w pełni zrozumieć różnice pomiędzy równym a malejącym systemem spłaty kredytu przyjrzyjmy się dokładnie, jak banki naliczają comiesięczne raty kredytu. Jak się okazuje, w obu systemach obliczane są one inaczej.
Na początek warto wiedzieć, że comiesięczna rata składa się z dwóch części: kapitałowej, czyli kwoty, którą od banku pożyczyliśmy oraz odsetkowej, czyli odsetek naliczonych od tej kwoty.
W systemie spłaty z ratami równymi ich wysokość jest ustalana w taki sposób, aby w tracie trwania całego okresu kredytowania ich wysokość była w miarę możliwości stała. Oznacza to, że przy niezmiennym oprocentowaniu z czasem na naszą ratę składa się coraz więcej kapitału i coraz mniej odsetek.
W przypadku rat malejących wygląda to nieco inaczej. W comiesięcznej racie zawsze zawiera się taka sama kwota kapitału, plus naliczone odsetki. Przez to, że z każdą ratą kapitał kredytu maleje, to i odsetki są mniejsze. W rezultacie mniejsza jest również każda następna rata. I choć w różnice pomiędzy poszczególnymi ratami z miesiąca na miesiąc są niewielkie, to w skali kilkunastu czy kilkudziesięciu lat są one znaczne.

Dla kogo raty malejące?

Porównując oba systemy spłaty kredytu, szybko okazuje się, że raty malejące są tańszym rozwiązaniem, pozwalającym oszczędzić nawet do 20% odsetek. Niestety, nie każdy może sobie pozwolić na to rozwiązanie. Wynika to z tego, że w pierwszych latach spłaty kredytu miesięczne raty są wyższe niż w przypadku rat równych, a nie każdy ma zdolność kredytową, która pozwoli na ich spłatę, bez nadwyrężania domowego budżetu.

Jednak, jeśli stać nas na takie wyrzeczenie w pierwszym okresie spłaty zobowiązania, bez wahania powinniśmy się na to zdecydować. Pamiętajmy, że w późniejszym etapie spłaty kredytu raty będą o wiele mniejsze niż w przypadku rat równych, a dodatkowo szybciej spłacimy całość zadłużenia. A dzięki temu w o wiele mniejszym stopniu odczujemy podwyżki stóp procentowych.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Planujesz zakup domu lub mieszkania, ale nie masz wystarczających oszczędności? Czas sięgnąć po kredyt hipoteczny.

Na czym polega kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest jednym z podstawowych produktów bankowych, który udzielany jest w celu sfinansowania zakupu nieruchomości lub inwestycji budowlanej. To długoterminowy kredyt bankowy, przyznawany nawet na okres 40 lat, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku. Innymi słowy, w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt, bank może przejąć nieruchomość, na zakup której został on udzielony.
Kredyt hipoteczny jest przyznawany na jasno sprecyzowany cel, choć nie zawsze musi być to zakup mieszkania. Wniosek o kredyt hipoteczny można założyć również, np. gdy planujemy remont czy zakup działki.
Co ważne, zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota kredytu nie może być wyższa niż 85% wartości nieruchomości.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest jednym z tańszych produktów finansowych, oferowanych przez banki. Mimo to na jego koszt wpływa wiele czynników, których wysokość różni się w zależności od banku. Po pierwsze, koszt kredytu hipotecznego zależy od oprocentowania, które wynika ze stóp procentowych WIBOR oraz polityki samego banku. Po drugie, za udzielenie kredytu hipotecznego banki naliczają prowizję i opłatę przygotowawczą, które najczęściej uzależniona są od wysokości kredytu. Do tego dochodzą składki ubezpieczeniowe, czy pokrycie kosztów rzeczoznawcy wyceniającego nieruchomość.
Wiele banków razem z kredytem hipotecznym sprzedaje inne produkty finansowe, takie jak konto osobiste, kartę kredytową czy dodatkowe ubezpieczenie. Pamiętajmy, że za korzystanie z nich również naliczane są opłaty i powinniśmy doliczyć je do kosztów kredytu, przy porównywaniu ofert różnych banków.

Waluta kredytu

Obecnie nie ma innej możliwości, niż zaciągniecie kredytu w innej walucie niż ta, w której zarabiamy lub posiadamy większość oszczędności. Co więcej, większość banków działających na polskim rynku nie udziela kredytów hipotecznych w innej walucie niż złotówki, nawet jeśli kredytobiorca otrzymuje wynagrodzenie w euro.

Jak otrzymać kredyt hipoteczny?

Na kredyt hipoteczny mogą przede wszystkim liczyć osoby, posiadające oszczędności, które pozwolą im sfinansować tzw. wkład własny, który zazwyczaj stanowi 20-40% wartości nieruchomości. Uzyskanie kredytu bez wykładania prywatnych środków jest jednak możliwe, pod warunkiem, że dokonamy jego zabezpieczenia na innej nieruchomości.

Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej, czyli naszych możliwości finansowych co do spłaty comiesięcznych rat kredytu w danej wysokości. Zdolność kredytowa zależy od wielu czynników, takich jak wysokości uzyskiwanych dochodów, koszty życia, liczba osób na utrzymaniu czy dotychczasowe zobowiązania.
Kredyt hipoteczny to często jedyny sposób na zakup wymarzonej nieruchomości. Jednak zanim po niego sięgniemy i zwiążemy się z konkretnym bankiem na długie lata, warto dokładanie przeanalizować różne oferty lub zgłosić się do odpowiedniego doradcy kredytowego.